AddThis Social Bookmark Button

Disclaimer

Fabrice besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat de weergegeven informatie niet (meer) geheel juist is.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van Fabrice op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
Fabrice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Fabrice Hund

Amsterdam, juli 2011

Copyright © 2011 - Fabrice - Alle rechten voorbehouden.